"Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyon - Rezonans Fenomeninin Yönlendirdiği Enerjidir."
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER
  Takyon'larin frekans fenomeni Tanrısal sırların anahtarıdır.
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

Tanrı'nın Enformasyon Fenomeni

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR"

                                                                                  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

 • İNFOTEİZM

  "İnfoteizm, ontoloji (varlık) ve epistomoloji ( bilgi Kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır". 
  "İnfoteizm kavramının üç mücevheri , sevecenliğe,dürüstlüğe ve Yaradan'ın varlığına gönülden bağlı olmaktır". 
  "İnfoteizm , evren'in, yaşamın ve evrimin var oluşunu bilimsellikle açıklayan kavramdır ". 

  ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

  BİR KUANTUM İÇ SİMYACISI BAKIŞI İLE

  TANRISAL ENFORMASYONUN SIRRI

  INFOTEİZM GÜNÜN SÖZÜ


  ‘‘Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyonun Yönlendirdiği Enerjidir.’
  Kanımca her şey enformasyondur. Bu özdeyişin en önemli kanıtı da Prof. John Archibald Wheeler’in enformasyon kuramı ile ilgili yaptığı açıklamadır.
  Albert Einstein’in yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Wheeler (1911 - 2008), atom bombasının yapılmasına yardımcı olmuş, dünyaca ünlü bir teorik fizikçidir. Dünya literatürüne “black hole” ve “it from bit” terimlerini de kazandırdı. O’nun şu ifadeleri, enformasyonunun herşeye hakim bir role sahip olduğunu daha açık ifade ediyor: “Yaşamım süresince, fizik teorisinin üç ayrı dönem içinde olduğunu fark ettim. Birinci dönemde herşeyin PARÇACIKLAR olduğunu fikrini benimsedim. İkinci dönem ise, herşeyi ALANLAR olarak kabul ettiğim dönem oldu. Ancak şimdi yeni bir vizyon yakaladım, o da HERŞEYİN ENFORMASYON olduğu kanısıdır. Mantığın fundamental rolünü her inceleyişimde, fizik teorisinin ENFORMASYON kavramı üzerine inşa edildiğini gittikçe güçlenen bir biçimde kabul ettim.” (John A. Wheeler, Kenneth Ford,"Geons, Black Holes, Quantum Foam A Life in Physics" Norton 1998, (S63-64))
     
   

 •  
 • style="float:right;" style="color: #FFFFFF;">

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR"

  Özer Uçuran Çiller'in tüm kitaplarının gelirleri Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlanıyor.
   

    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  AYIN KONUSU
   
  Agnostisizm Nedir ? & Gnostisizm Nedir?  Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı bu ince davranışından dolayı Özer Uçuran Çiller’e çocuklar adına bir plaket verdi.
    Agnostisizm Nedir ?

  Agnostisizm , insanın “bilme” yeterliliğinin sınırlı olduğunu , görülebilenin arkasındaki hakikatin ne olduğunun anlaşılamayacağını ve bu nedenle de Tanrı’nın varlığının “bilinemez” olduğunu savunur.
  Agnostisizm ,19. yüzyılın sonlarına doğru ünlü biyolog Thomas Henry Huxley (1825-1895) tarafından ortaya...
       Devamını Oku!

 • Ekselans Patrik Bartholomew'un
  Özer Uçuran Çiller'e Infoteizm
  Kitabıyla İlgili Yazdıgi Mektup

   
    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  HAFTANIN KONUSU
   
  FIRSATLARI YAKALAMA GÜCÜ

  Garcia'ya mektup götürecekler, aşağıdaki sualin cevabını da bilmek zorundadırlar.
  Fırsat nedir ve kapımızı ne zaman çalar? Bütün yaşamınız boyunca fırsatların gelmesini umarak ve kapıları dinleyerek bekleyebilirsiniz. Ancak, kapının çalın-dığını asla duyamayacaksınız.
  Çünkü fırsat, sizin içinizdedir.
  Açılacak kapıyı ancak siz çalabilirsiniz, çalmalısınız da.
  Fırsatları tanımak, yetenek ve hayal gücü gerektirir ve bu iki unsur da düşünce ile geliştirilebilir.
  Böylece; krizli anları yaratıcı fırsatlara, yenilgiyi zafere, düş kırıklığını mutluluğa dönüştürmek mümkündür.
  Tanrı’nın insana verdiği yaşam, fırsatların en kutsalıdır ve bu fırsatı kullanma hakkı için gerekirse savaş verilmelidir.
  Bu savaşı, menfi duyguları bir kenara bırakarak, aklınızda yaratıcı ve hayal gücünden beslenen güçler geliştirdiğiniz zaman kazanabilirsiniz.
  Talihsiz geçmişinizden veya kötü şansınızdan yakınıp durmayı kesin ve gözlerinizi çevrenizdeki mevcut fırsatlara çevirin.
  Fırsatların sadece "başka kişilere'' özgü olmadığını anlamalısınız.
  Fırsat, ona açık olunduğu sürece, herkes için mevcuttur.
  Bir bitkiye, yeterli su ve güneş ışığı sağlanmazsa, sararıp solar ve ölür.
  Fırsatlar da böyledir.
  Fırsatlarınızın yok olmasına izin vermeyin; şikayet, haset, gücenme, kuruntu gibi duygularla onu...      

                                Devamını Oku!

       

  Yaşam Düşüncedir. Güzel Yaşam Güzel Düşüncedir.

                                                       ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  hile muzik dinleyelim