"Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyon - Rezonans Fenomeninin Yönlendirdiği Enerjidir."
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER
  Takyon'larin frekans fenomeni Tanrısal sırların anahtarıdır.
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

Tanrı'nın Enformasyon Fenomeni

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR"

                                                                                  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

 • İNFOTEİZM

  "İnfoteizm, ontoloji (varlık) ve epistomoloji ( bilgi Kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır". 
  "İnfoteizm kavramının üç mücevheri , sevecenliğe,dürüstlüğe ve Yaradan'ın varlığına gönülden bağlı olmaktır". 
  "İnfoteizm , evren'in, yaşamın ve evrimin var oluşunu bilimsellikle açıklayan kavramdır ". 

  ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

  BİR KUANTUM İÇ SİMYACISI BAKIŞI İLE

  TANRISAL ENFORMASYONUN SIRRI

  INFOTEİZM GÜNÜN SÖZÜ


  ‘Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyonun Yönlendirdiği Enerjidir.’
  Kanımca her şey enformasyondur. Bu özdeyişin en önemli kanıtı da Prof. John Archibald Wheeler’in enformasyon kuramı ile ilgili yaptığı açıklamadır.
  Albert Einstein’in yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Wheeler (1911 - 2008), atom bombasının yapılmasına yardımcı olmuş, dünyaca ünlü bir teorik fizikçidir. Dünya literatürüne “black hole” ve “it from bit” terimlerini de kazandırdı. O’nun şu ifadeleri, enformasyonunun herşeye hakim bir role sahip olduğunu daha açık ifade ediyor: “Yaşamım süresince, fizik teorisinin üç ayrı dönem içinde olduğunu fark ettim. Birinci dönemde herşeyin PARÇACIKLAR olduğunu fikrini benimsedim. İkinci dönem ise, herşeyi ALANLAR olarak kabul ettiğim dönem oldu. Ancak şimdi yeni bir vizyon yakaladım, o da HERŞEYİN ENFORMASYON olduğu kanısıdır. Mantığın fundamental rolünü her inceleyişimde, fizik teorisinin ENFORMASYON kavramı üzerine inşa edildiğini gittikçe güçlenen bir biçimde kabul ettim.” (John A. Wheeler, Kenneth Ford,"Geons, Black Holes, Quantum Foam A Life in Physics" Norton 1998, (S63-64))
     
   

   Devamını Oku!    

 •  
 • style="float:right;" style="color: #FFFFFF;">

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR"

  Özer Uçuran Çiller'in yeni kitabı "Yaşam Düşüncedir"in tüm gelirleri Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.
   

    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  AYIN KONUSU
   
  KORKUNUN ESİRİ OLMAMAK  Özer Uçuran Çiller 9.Kitabı olan ‘Yaşam Düşüncedir’in tüm gelirini Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı’na bağışladı. Müdür Necdet Eken, bu ince davranışından dolayı Özer Uçuran Çiller’e çocuklar adına bir plaket verdi.
    Korkunun esiri olmaktan kurtulmanın yolu, korkularımızla devamlı mücadele etmektir.
  Bu mücadeleyi tek başımıza yapabileceğimiz gibi, zorlandığımız aşamalarda profesyonel yardıma da başvurabiliriz.
  Örneğin NLP, EMAR, EFT gibi psikoterapi teknikleri kullanan tıp doktorlarına başvurarak ve “Ateş Üzerinde Yürüme” (Firewalking) gibi bazı yöntemleri deneyerek bazı korkuların psikolojik tedavilerine yardımcı olabiliriz.
  NLP (Nevro Linguistic Programming), “Sinir Dili Programlanması” açılımının simgesidir...
       Devamını Oku!

 • Ekselans Patrik Bartholomew'un
  Özer Uçuran Çiller'e Infoteizm
  Kitabıyla İlgili Yazdıgi Mektup

   
    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  HAFTANIN KONUSU
   
  BİLİMSELLİK NEDİR?

  Yaradan’ın Tanrı sıfatı yaklaşık ilk tek Tanrılı Sirius diniyle 160
  asır öncesinde şekillenmişken, ilk tek hücreli canlı organizmanın denizde
  meydana gelişi ise yaklaşık 3.3 milyar sene öncesine uzanır.
  Konumuz nedeniyle önemli olan, Tanrı’nın bilimselliği yerine,
  Yaradan’ın Tanrısal bilimselliği ifadesi kullanılmasıdır.
  Bu nedenle Teoloji “Tanrıbilim’’ olarak değil, “dinbilim’’ olarak
  anılmalıdır.
  Bazı okurlarımız Yaradan’ın Tanrısal bilimselliğini çelişkili bir
  ifade tarzı olarak algılayabilirler.
  Ancak Tanrısal kelimesinin sözlük anlamı, Tanrı ile ilgili olan,
  Tanrı’ya özgü olandır.
  Dolayısıyla Yaradan; aynı zamanda, Tanrı’ya özgü olan yüce
  varlık tanımını da taşır.
  Ansiklopedik kaynaklara göre, genel anlamda bilimsellik, fiziki
  ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin, uyaranlar karşısında tepkilerinin,
  deney, düşünce veya gözlemler aracılığı ile bir sistem içinde
  incelenmesini de kapsayan çalışmaların bütünüdür.
  Ve bu bilimsellik olgusu, günümüze kadar birçok alt dala bölünmüş
  olduğu gibi, yeni alt dallar ilavesiyle, gittikçe artan bir şekilde
  yeni tanım boyutları kazanmaktadır.
  Bilimin unutulmaması gereken ögeleri içinde en önemli unsur,
  deneye verdiği önemdir. Ancak bilimin kuantum alanında olduğu gibi, zaman içinde de
  değişimi yadsınmamalıdır...

       Devamını Oku!

  Yaşam Düşüncedir. Güzel Yaşam Güzel Düşüncedir.

                                                       ÖZER UÇURAN ÇİLLER