"Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyon - Rezonans Fenomeninin Yönlendirdiği Enerjidir."
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER
  Takyon'larin frekans fenomeni Tanrısal sırların anahtarıdır.
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

Tanrı'nın Enformasyon Fenomeni

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR"

                                                                                  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

 • İNFOTEİZM

  "İnfoteizm, ontoloji (varlık) ve epistomoloji ( bilgi Kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır". 
  "İnfoteizm kavramının üç mücevheri , sevecenliğe,dürüstlüğe ve Yaradan'ın varlığına gönülden bağlı olmaktır". 
  "İnfoteizm , evren'in, yaşamın ve evrimin var oluşunu bilimsellikle açıklayan kavramdır ". 

  ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

  BİR KUANTUM İÇ SİMYACISI BAKIŞI İLE

  TANRISAL ENFORMASYONUN SIRRI

  INFOTEİZM GÜNÜN SÖZÜ


  ‘Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyonun Yönlendirdiği Enerjidir.’
  Kanımca her şey enformasyondur. Bu özdeyişin en önemli kanıtı da Prof. John Archibald Wheeler’in enformasyon kuramı ile ilgili yaptığı açıklamadır.
  Albert Einstein’in yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Wheeler (1911 - 2008), atom bombasının yapılmasına yardımcı olmuş, dünyaca ünlü bir teorik fizikçidir. Dünya literatürüne “black hole” ve “it from bit” terimlerini de kazandırdı. O’nun şu ifadeleri, enformasyonunun herşeye hakim bir role sahip olduğunu daha açık ifade ediyor: “Yaşamım süresince, fizik teorisinin üç ayrı dönem içinde olduğunu fark ettim. Birinci dönemde herşeyin PARÇACIKLAR olduğunu fikrini benimsedim. İkinci dönem ise, herşeyi ALANLAR olarak kabul ettiğim dönem oldu. Ancak şimdi yeni bir vizyon yakaladım, o da HERŞEYİN ENFORMASYON olduğu kanısıdır. Mantığın fundamental rolünü her inceleyişimde, fizik teorisinin ENFORMASYON kavramı üzerine inşa edildiğini gittikçe güçlenen bir biçimde kabul ettim.” (John A. Wheeler, Kenneth Ford,"Geons, Black Holes, Quantum Foam A Life in Physics" Norton 1998, (S63-64))
     
   

   Devamını Oku!    

 •  
 • style="float:right;" style="color: #FFFFFF;">

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR"

  Özer Uçuran Çiller'in tüm kitaplarının gelirleri Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlanıyor.
   

    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  AYIN KONUSU
   
  AFFEDİCİ OLABİLMEK  Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı bu ince davranışından dolayı Özer Uçuran Çiller’e çocuklar adına bir plaket verdi.
    Öç almak, acısını, hıncını çıkarmak, intikam almak insana başta hoş gelebilir.
  Yapılan haksızlık, ister itimada ihanet, yalan, kötü muamele, suistimal, horlanmak, hakaret veya başka bir nedenli olsun, iç dünyamızda bizi yaralayan o olayı düşüncelerimizden silip atmak en azından kısa vadede mümkün olmayabilir.
  Öç alma duygusu ile yaşayan insanlar, stresin sinsi baskısından kendilerini kurtaramazlar ve bu stres zaman içinde hormonal değişikliklere, yüksek tansiyona, nörolojik bozukluklara, bağışıklık sistem sorunlarına ve hafıza kayıplarına neden olabilir.
  Genelde affedici olamamak, stresin tetikleyici unsurudur...
       Devamını Oku!

 • Ekselans Patrik Bartholomew'un
  Özer Uçuran Çiller'e Infoteizm
  Kitabıyla İlgili Yazdıgi Mektup

   
    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  HAFTANIN KONUSU
   
  HERMES THOTH VE HERMETİK FELSEFENİN KOZMİK YASALARI

  Türkçe Tercümesi
  Tanrı nezdinde çok sevdiğimiz, Saygıdeğer Bay Özer Uçuran Çiller’e: Tanrı’nın inayeti ve huzuru üstünüzde olsun.İnfoteizm/Tanrı’nın Enformasyonu adlı muhteşem kitabınızı alışım üzerine, sizinle kurduğumuz temas nedeniyle samimi şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel yayın aracılığıyla, farklı iman ikrarları ve dinlere mensup insanlar arasındaki diyalog gereksinimi, gerçekten yeniden canlandırılmıştır. Bununla beraber, okuyucular, kendi dini inançları ya da kültürel alt yapılarına bakılmaksızın, yaratılışın başından bu yana, Tanrı’nın yaşayan varlığını kabul etmeye davet edilmektedir. Çalışmanızla ilgili en etkileyici husus ise, onun her şeye karşın, eylem için oluşturmuş olduğu güçlü istektir. Dünya’nın geçmişte yaşamış ve bugün yaşamakta olan çok önemli dini şahsiyetlerinin yapmış olduğuna benzer bir şekilde, burada, bu kitapta da seslenilenler, insanlıktan nasibini almamış kalpsizlere dönüştürülmüş kalpler, körleştirilmiş gözler ve sağırlaştırılmış kulaklardır. Buradan hareketle, günümüz için asıl vurgulanması gereken şey, büyük Peygamber İsa ve diğer peygamberleri yansıtmaktır. Bizler sadece gözlerimizle gördüğümüzde, kulaklarımızla duyduğumuzda ve kalplerimizle anladığımız zaman, her şeye yayılmış, her yerde var olan Yaratıcı’yı doğru olarak anlayabiliriz.Şahsınıza bir kez daha teşekkür eder, yeni yılda Tanrı’nın semadan, Size ve ailenize en güzel ve en mükemmel armağanlarını yollaması için yürek dolusu dileklerimizi ifade etmek isteriz.

  KHermes Thoth’un (İdris Pemgamber) kozmik yasaları Mu ve Atlantis medeniyetlerine ait olabileceği gibi eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla da ilgili olabilir.
  Bu medeniyetleri gün ışığına ilk çıkaran ve tartışmaya açan kişi, İngiliz Albay James Churchward’dır.
  Churchward’dan sonra konuyu araştıran diğer önemli bilim adamı Amerikalı jeolog ve arkeolog William Niven de tıpkı öncülü Churchward gibi elde ettiği binlerce tabletten özellikle Mu medeniyetinin varlığına ilişkin pek çok geçerli kanıt elde etmiş ve bulgularını kamuoyu ile paylaşmıştır.
  Churchward’a göre Atlantisli Osiris, Mu kıtasında eğitilmiş sonra Atlantis’e dönerek orada büyük reformlar yapmıştır, büyük olasılıkla Sirius öğretisinden etkilenerek, tek tanrılı ilk din kabul edilen Osiris Doktirini’nin kurucusu olmuştur.
  Atlantis’te yozlaştırılmış tek tanrılı öğretilerde reformlar yapan Osiris’in talebeleri olan inisiyeler , adının unutulmaması için, hocalarının doktrinine Osiris dini adı vermişlerdir.
  Osirisin öldürülmesinden altı bin yıl sonra aynı dinin bir inisiyesi olan Hermes Thoth “Büyük Tufan”dan önce Mısır’a göç etmiştir.
  Büyük Tufanın hangi tarihlerde gerçekleştiği konusunda değişik görüşler olmasına karşın, Tufanın günümüzden yaklaşık 11bin 600 sene önce meydana geldiği bir varsayım olarak öne sürülmüştür.
  Yunan tanrısı Hermes olarak da tanınan Hermes Thoth, Yunanca metinlerinde, majinin (büyünün), simyanın, astronominin, astrolojinin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir.
  Churchward’a göre de, Hermes Thoth, Osiris dinini Atlantis’ten eski Mısır’a getiren bilgedir.
  Mary Hope gibi bazı araştırmacılar ise, bu iki batık kıtadaki yaygın tek tanrılı dinin Sirius kökenli bir din olduğuna dikkat çekerler.
  Bu açıklamalara göre, dünyanın tek tanrılı ilk iki dini, Sirius ve Osiris dinleri olarak anılır...

       Devamını Oku!

  Yaşam Düşüncedir. Güzel Yaşam Güzel Düşüncedir.

                                                       ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  kafa topu film izle 2017 cs go crosshair eskişehir escort eskişehir jigolo sex hikaye seks hikayeleri
escort bayan
escort bayan