"Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyon - Rezonans Fenomeninin Yönlendirdiği Enerjidir."
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER
  Takyon'larin frekans fenomeni Tanrısal sırların anahtarıdır.
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

Tanrı'nın Enformasyon Fenomeni

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR"

                                                                                  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

 • İNFOTEİZM

  "İnfoteizm, ontoloji (varlık) ve epistomoloji ( bilgi Kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır". 
  "İnfoteizm kavramının üç mücevheri , sevecenliğe,dürüstlüğe ve Yaradan'ın varlığına gönülden bağlı olmaktır". 
  "İnfoteizm , evren'in, yaşamın ve evrimin var oluşunu bilimsellikle açıklayan kavramdır ". 

  ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

  BİR KUANTUM İÇ SİMYACISI BAKIŞI İLE

  TANRISAL ENFORMASYONUN SIRRI

  INFOTEİZM GÜNÜN SÖZÜ


  ‘Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyonun Yönlendirdiği Enerjidir.’
  Kanımca her şey enformasyondur. Bu özdeyişin en önemli kanıtı da Prof. John Archibald Wheeler’in enformasyon kuramı ile ilgili yaptığı açıklamadır.
  Albert Einstein’in yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Wheeler (1911 - 2008), atom bombasının yapılmasına yardımcı olmuş, dünyaca ünlü bir teorik fizikçidir. Dünya literatürüne “black hole” ve “it from bit” terimlerini de kazandırdı. O’nun şu ifadeleri, enformasyonunun herşeye hakim bir role sahip olduğunu daha açık ifade ediyor: “Yaşamım süresince, fizik teorisinin üç ayrı dönem içinde olduğunu fark ettim. Birinci dönemde herşeyin PARÇACIKLAR olduğunu fikrini benimsedim. İkinci dönem ise, herşeyi ALANLAR olarak kabul ettiğim dönem oldu. Ancak şimdi yeni bir vizyon yakaladım, o da HERŞEYİN ENFORMASYON olduğu kanısıdır. Mantığın fundamental rolünü her inceleyişimde, fizik teorisinin ENFORMASYON kavramı üzerine inşa edildiğini gittikçe güçlenen bir biçimde kabul ettim.” (John A. Wheeler, Kenneth Ford,"Geons, Black Holes, Quantum Foam A Life in Physics" Norton 1998, (S63-64))
     
   

   Devamını Oku!    

 •  
 • style="float:right;" style="color: #FFFFFF;">

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR"

  Özer Uçuran Çiller'in yeni kitabı "Yaşam Düşüncedir"in tüm gelirleri Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.
   

    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  AYIN KONUSU
   
  YAŞILIĞI ERTELEME  Özer Uçuran Çiller 9.Kitabı olan ‘Yaşam Düşüncedir’in tüm gelirini Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı’na bağışladı. Müdür Necdet Eken, bu ince davranışından dolayı Özer Uçuran Çiller’e çocuklar adına bir plaket verdi.
    Yaşlanmayı geciktirmenin çarelerini araştırmanın tarihçesi, binlerce sene öncesine kadar uzanıyor ancak...
  Günümüzde bu tıp dalı giderek büyüyen bir pazara hitap etmektedir...
  Biz de bazı konularda tekrar etme pahasına da olsa bu alanda bazı bilgileri size özet olarak tekrar veriyoruz...
  Günlük gazetelerden tutun da, internet reklâmlarına kadar, her yerde anti - aging ile ilgili, bilgi bombardımanı var...
  Yaşlılığı erteleme (anti - aging) konusuna ilgi genelde elli yaşlarında başlıyor...
  Elli yaş öncesinde sanki hiç yaşlanmayacakmış gibi kendinize pek özen göstermezsiniz ama...
  Ellili yaşlar ile birlikte aynalarda gördüğünüz çehreleriniz, yaşlılık zillerinin seslerini duyurmaya başlar...
  Yaşlılığı durduramazsınız, ama yavaşlatabilirsiniz...
       Devamını Oku!

 • Ekselans Patrik Bartholomew'un
  Özer Uçuran Çiller'e Infoteizm
  Kitabıyla İlgili Yazdıgi Mektup

   
    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  HAFTANIN KONUSU
   
  SEVGİ TÜRLERİ

  BSevgi, insanın çocukluktan itibaren açlığını duyduğu ve hep duymaya devam edeceği temel bir ihtiyaçtır...
  Bir o kadar da pozitif enerjinin, özverinin, bilgeliğin bayrağıdır...
  Her sene sevgililer günü kutlanır...
  Eğer kutlanacaksa o gün kanımca yalnız sevgililer için değil, geniş anlamda sevgiye ait bir gün olmalıdır...
  Aşkta bir tarafın sevgisi diğerine göre farklı olabilir
  Aşkın yapısında dengesizlik vardır...
  Oysa sevgide denge, huzur ve sonsuzluk vardır...
  Bu konuda en popüler isimlerden biri, Japon yazar Masumi Toyotome’dir...
  Toyotome; “Dünyada sevilmek istemeyen kişi yok gibidir” diye yazmış.
  Ve ; “ Sevgi nedir?.. Nerede bulunur?” diye de uzun, uzun anlatmış...
  Sevgiyi üç türe ayırmış...
  Bunlar:
  - Eğer türü sevgi...
  - Çünkü türü sevgi...
  - Rağmen türü sevgi...
  “Eğer türü sevgi” yi; belli beklentiler karşılığı bize verilecek sevgi olarak adlandırmış...
  Toyotome “en çok rastlanan sevgi türü budur” diyor...
  Yani şarta bağlı sevgi...
  Karşılık bekleyen sevgi...
  Tayotome devam ediyor:

       Devamını Oku!

  Yaşam Düşüncedir. Güzel Yaşam Güzel Düşüncedir.

                                                       ÖZER UÇURAN ÇİLLER