"Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyon - Rezonans Fenomeninin Yönlendirdiği Enerjidir."
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER
  Takyon'larin frekans fenomeni Tanrısal sırların anahtarıdır.
  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

Tanrı'nın Enformasyon Fenomeni

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR, GÜZEL YAŞAM DA OLUMLU DÜŞÜNCEDİR"

                                                                                  ÖZER UÇURAN ÇİLLER

 • İNFOTEİZM

  "İnfoteizm, ontoloji (varlık) ve epistomoloji ( bilgi Kuramı) bilimlerinin paradigmasını harmanlayan bir kavramdır". 
  "İnfoteizm kavramının üç mücevheri , sevecenliğe,dürüstlüğe ve Yaradan'ın varlığına gönülden bağlı olmaktır". 
  "İnfoteizm , evren'in, yaşamın ve evrimin var oluşunu bilimsellikle açıklayan kavramdır ". 

  ÖZER UÇURAN ÇİLLER 

  BİR KUANTUM İÇ SİMYACISI BAKIŞI İLE

  TANRISAL ENFORMASYONUN SIRRI

  INFOTEİZM GÜNÜN SÖZÜ


  ‘Evrende Her Şey Tanrısal Enformasyonun Yönlendirdiği Enerjidir.’
  Kanımca her şey enformasyondur. Bu özdeyişin en önemli kanıtı da Prof. John Archibald Wheeler’in enformasyon kuramı ile ilgili yaptığı açıklamadır.
  Albert Einstein’in yakın çalışma arkadaşı olan Prof. Wheeler (1911 - 2008), atom bombasının yapılmasına yardımcı olmuş, dünyaca ünlü bir teorik fizikçidir. Dünya literatürüne “black hole” ve “it from bit” terimlerini de kazandırdı. O’nun şu ifadeleri, enformasyonunun herşeye hakim bir role sahip olduğunu daha açık ifade ediyor: “Yaşamım süresince, fizik teorisinin üç ayrı dönem içinde olduğunu fark ettim. Birinci dönemde herşeyin PARÇACIKLAR olduğunu fikrini benimsedim. İkinci dönem ise, herşeyi ALANLAR olarak kabul ettiğim dönem oldu. Ancak şimdi yeni bir vizyon yakaladım, o da HERŞEYİN ENFORMASYON olduğu kanısıdır. Mantığın fundamental rolünü her inceleyişimde, fizik teorisinin ENFORMASYON kavramı üzerine inşa edildiğini gittikçe güçlenen bir biçimde kabul ettim.” (John A. Wheeler, Kenneth Ford,"Geons, Black Holes, Quantum Foam A Life in Physics" Norton 1998, (S63-64))
     
   

   Devamını Oku!    

 •  
 • style="float:right;" style="color: #FFFFFF;">

  "YAŞAM DÜŞÜNCEDİR"

  Özer Uçuran Çiller'in yeni kitabı "Yaşam Düşüncedir"in tüm gelirleri Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı'na bağışlandı.
   

    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  AYIN KONUSU
   
  KARMİK TEMİZLİK  Özer Uçuran Çiller 9.Kitabı olan ‘Yaşam Düşüncedir’in tüm gelirini Küçükyalı Sevgi Evi Kimsesiz Çocuklar Vakfı’na bağışladı. Müdür Necdet Eken, bu ince davranışından dolayı Özer Uçuran Çiller’e çocuklar adına bir plaket verdi.
    Güçlü kişiliğin önemli öğelerinden biri de karmik temizliktir.
  Öncelikle karma, karma yasası, karma felsefesi, karma inancı nedir gibi kavramlara değinelim.
  Her ne kadar, evrensel karma yasası ve karma felsefesi gibi kavramları salt bilimsel bir perspektif içinde incelemek mümkün değilse de, Budist ve Hindulara özel bir karma yasası ve felsefesinden söz edebiliriz.
  Karma Hinduzim , Budizm , Sihizm ve Teozifi de kullanılan ve “yapmak, eylemek, bir fiilde bulunmak” anlamındaki “kiri” sözcüğünde türetilmiş bir kavramdır.
  Teozifi kavramının önemli bir ilkesi, din kurallarını, felsefe ve bilim sınırlarının ötesinde çalışabilmek ve insanın bilinmeyen ve doğanın keşfedilmemiş yönlerini araştırmaktır.
       Devamını Oku!

 • Ekselans Patrik Bartholomew'un
  Özer Uçuran Çiller'e Infoteizm
  Kitabıyla İlgili Yazdıgi Mektup

   
    ÖZER UÇURAN ÇİLLER

  HAFTANIN KONUSU
   
  Yaşam Nedir?

  Yaşamda neyi yapmak veya başarmak isterseniz isteyin, her şeyden önce bir temele ihtiyacınız olduğunu unutmayın.
  Temelsiz inşa edeceğiniz her eserin, sonunda yerle bir olması kaçınılmaz. Oysa sağlam temellerin üzerinde kuracağınız herhangi bir değer, sizi zaman içinde yüceltecektir.
  Yaşamın temeli de tıpkı bir binanın temeli gibi taşlardan örülü. Yaşamın temel taşlarından ilkini bulabilmek için, şu sualleri cevaplamaya çalışmalısınız.
  Ben bu dünyada ne yapıyorum, neden buradayım? Yaşam nedir? Yaşamdan neler bekliyorum? Amacım nedir? Amacım mutluluk. Veya en azından böyle olduğunu düşünüyoruz.
  Ama mutluluk nedir?
  Ünlü Fransız düşünürü Descartes'in dediği gibi; "Düşünüyorum, öyleyse varım" demek yeterli değil sokaktaki adam için.
  Yukarıda sıraladığım suallerin özünde, yaşamın birinci temel taşını oluşturan üç tanım yatıyor. Bunların ilki yaşamın, mutluluğun tanımı, diğeri de huzurun tanımı.
  Bu tanımları yapabilmek için zaman zaman düşünün.
  Yaşam nedir, mutluluk nedir diye, kendinize sorun.
  Başkalarına da benzer soruları yöneltin.
  Yaşam, mutluluk, sevgi, huzur ve ruh sağlığı gibi konular ile ilgili kitaplar okuyun.
  Sonunda, bu üç tanımın, benimseyeceğiniz karşılıklarını mutlaka bulacaksınız.
  • Böylelikle, yaşamınız süresince inşa edeceğiniz mutluluk mabedinin, ilk temel taşını da koymuş olacaksınız.
  Ve sizin için yaşamın mutluluğun ve huzurun tanımlarıyla beraber, başarının kriterleri de ortaya çıkmış olacak.
  Yaşamı, huzuru ve mutluluğu tanımladıktan sonra, geriye arzu ettiğiniz yaşama mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız yolları, yöntemleri bilmek ve bulmak kalıyor.
  Herkesin yaşam amacının genelde sürdürülebilir mutluluk olduğunu varsayarsak, bize bu mutluluğu sağlayacak maddi ve manevi beklentilerimizi bir bir sıralamalıyız.
  Sonra bu beklentilerimizi gerçekleştirmek için; hangi araçları nasıl kullanacağımızı bilmeliyiz.
  • Böylece hangi araçları nasıl kullanabileceğimizi bulduğumuzda; yaşamın ikinci temel taşını da yerine oturtmuşuz demektir.
  Aklın, başaracağına inanıp da yapamayacağı hiçbir şey yoktur.
  Yaşamdan her ne bekliyorsanız, bu beklentilerinizi olumlu bir düşünüşle şuuraltı aklınıza resmedin.

       Devamını Oku!

  Yaşam Düşüncedir. Güzel Yaşam Güzel Düşüncedir.

                                                       ÖZER UÇURAN ÇİLLER