Infoteizm

Infoteizm , Tanrısal sistemin içerdiği enformasyona odaklanan, bir düşünce sistemidir ve teizm inancını destekler. Yaradan'ın evreni ve varoluşu şekillendirmesindeki temel taş "enformasyon"dur.

 

Kitap Önsözleri

INFOTEİZME GİRİŞ

İnfoteizm , Tanrısal sistemin içerdiği enformasyona odaklanan, bir düşünce sistemidir ve teizm inancını destekler. Yaradan'ın evreni ve varoluşu şekillendirmesindeki temel taş "enformasyon"dur. Enformasyon, anlam katılarak yapılandırılmış bilgidir.

Enformasyon, kodlanmış bilgi taşıdığı için, ancak yorumlandığında anlam kazanır. Tanrısal sistemin evrensel yasalarının, kuantum enformasyon parçacık kodlarının şifrelerinin, yakın gelecekte kuantum bilgisayarlarla çözülebileceği düşünülüyor. 20 inci yüzyılda, dünyanın önde gelen bilim adamlarının; kuantum fizik, kuantum mekanik ve kuantum enformasyon üzerine yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde; evrenin en önemli temel taşının, "enformasyon " fenomeni olduğu kabul edilmiştir.

Klasik ve kuantum enformasyon teorisine göre; "enformasyon her şeydir" , başka bir deyişle, "her şey enformasyon"dur. İsviçre'nin Cenevre şehrinde, CERN projesi kapsamında araştırılan 'Tanrısal parçacıklar' kanımca; Tanrı'nın, evrensel yasalarının enformasyonunu taşımaktadır.

Her başlangıcın bir var edicisi olması nedeni ile, söz konusu enformasyonun var edici kaynağı da, Yaradan'dır. Evrimde gözlemlediğimiz bütün nitelikler, Yaradan'ın bilgisi ile şekillenen niteliklerdir.

Yaradan'ın, ne surette olduğunu bilemiyoruz. Büyük bir olasılıkla da; hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak, şu akılcı kabulü yapabiliriz. Yaradanın sureti evrensel sistemin tezahürüdür.

Kişisel görüşüm, sicim kuramının sicimleri (strings) , evrenin DNA'ları gibi, Yaradan'ın evrensel yasalarının, enformasyon taşıyıcıları olabileceğidir. Sicim kuramına göre, evren sicimlerden oluşmuştur ve her şeyin en küçük parçası sicimlerdir. Atom altı parçacıkları olan bu nesneler, süper-mikroskobik fibril veya ipliğe benzer ve sanki, spagettinin liflerini andırır. Sicimler, devamlı titreyen ve salınan parçacıklar olduğundan, kuantum enformasyonun iletiminde kilit bir unsur oldukları tahmin ediliyor.

Ancak, sicim teorisi, henüz matematiksel kuram aşamasında. Dünyanın en iyi sicim kuramcılarından biri olarak tanınan; ABD, Columbia Üniversitesi, teorik fizik profesörü Brian Green, sicimleri şöyle ifade eder: "Evreni meydana getiren büyük patlamanın izleri olan soğumuş ve kısmen sönmüş parıltıları, sicimlerin bir kanıtı olarak görebiliriz". Bu görüşe göre, değişik frekansta titreyen ve salınan her sicim, sonuçta yeni bir maddeye form verebilir. Daha belirgin bir ifadeyle, sicimler kuarkları, kuarklar nötron ve protonları, onlar da atomları meydana getirebilir.

İnfoteizm kavramının en önemli amacı, semavi dinleri destekleyen teizm inancına, bilimsel anlamda yeni bir boyut kazandırmaktır. Teizm dışında, Tanrı'nın varlığını kabul eden veya etmeyen inançlar, Tanrı'nın evrensel yasalarına, O'nun etik kodlarının şifrelerine ve Tanrı'ya tapılan, ibadet edilen bir felsefi veya imani görüşe sahip değildirler. Bu nedenle, kişisel din anlayışıma göre, üç semavi din dışında mevcut tüm inançlar, geleneksel manada "Din" anlamını taşımaz. Tanrı'nın varlığını ve Din'i inkar edenlerin, üzerinde durdukları felsefi veya bilimsel açılımlar, kendi ürettikleri "gerçekler" e göre yapılandırılmıştır.

Oysa ki; gerçeklik, aklımızda ürettiğimiz kendi doğrularımızdır. "Gerçek" ile "Hakikat" arasındaki ayrım ve farklılaşma, insanın düşünme tarzıyla ilgilidir. Hakikat; algısal ve duygusal ögeleri içinde barındıran, genel anlamda toplumsal kabul gören, bütünsel ve aşkın bir kavram iken, gerçeklik bir anlamda kişiseldir. Bilimsellik ise; bir şeyi, kesin olarak bilmek ve deneyimleyebilmektir. Matematiksel bir kuram kesin bilgi anlamında kabul edilemez.

Bir kuramın bilgi anlamında kabulü varılan sonuçların gözlem yoluyla kabulüne bağlıdır. İnfoteizm, sadece felsefi görüşler üzerine kurgulanmamıştır. İnfoteizm kavramı, 21. yüzyılın felsefesini , bilimselliğini ve teizm inancı ilkelerine uygun bir usavurmayı içeren, hakikat ve bilimsellik kavramlarının yaklaşımları üzerine inşa edilmiştir.

İnfoteizm; Tanrıtanımazların, evrenin başlangıcı konusundaki yanlış yaklaşımlarının tam aksine; evrenin yaratıcısını/varlık sebebini "Yaradan" , ilk semavi dinin ortaya çıkışı sonrasında Yaradan'ı da, Tanrı olarak sıfatlandırır. İnfoteizm inancının diğer önemli prensibi; ilk protozoan'ın, yani kendi kendini kopyalayan ilk tek hücreli canlı organizmanın, Yaradan'ın evrensel yasaları nedeniyle gerçekleştiği bulgusudur.

Bu inanca göre; aynı yasalar, evrenin evrim sürecini başlatmıştır. Kitabın içeriğinde ayrıntılarıyla ifade ettiğim gibi; İnfoteizm'in temel taşı olan klasik ve kuantum enformasyon fenomeni, hipotez tezleri ile bilimselliği kanıtlanmış kuram niteliğindedir.

Tahminim, günümüzde hatta uzak bir gelecekte bilim; Tanrı'yı, suret anlamında kanıtlamaktan acizdir ve aciz kalacaktır. Ancak Tanrı'nın varlığı kesindir. Tanrı'yı göremeyiz, O'na dokunamayız ama , O'nu algılayabiliriz. Tanrı, doğaüstü bir cevher'dir, bir 'töz'dür, Tanrı, insanoğluna kendinin ne surette olduğunu göstermek istememektedir. Belki, doğrusu da budur. Yapmamız gereken; O'nun evrensel yasalarını özümsemek, yaşamımızı O'nun etik kurallarına göre yönlendirmek ve yaşamımızın sonunda O'na 'örnek bir ruhsal varlık olarak' ulaşmayı hedeflemektir. Her canlı ölümü tadacaktır. Ölüm, bedensel yaşamın sonudur ama ruhsal yaşamın sonu anlamına gelmez. Çünkü, kesin bilgi anlamında, bilimsellikle ifade edebiliriz ki; insanoğlunun ruhsal enerjisi hiçbir şekilde yok olmaz. Bu anlamda Stephen Hawking ünlü Time dergisine son kitabı Grand Design ile ilgili verdiği röportajında , ölümden sonra bilincimiz ne oluyor sualine ilginç bir cevap veriyor. "Beynimiz gerçekte bir bilgisayardır ve bilinç de bilgisayar programı gibidir. Bilgisayar kapandığında , program da kapanır ama sonra yine açılır. İnsan bilinci de teorik olarak geçmişin tüm anılarını düzenlemek için nöral bir ağ olarak yeniden açılablir. Ama bütün belleği yeniden yapılandırmak çok zordur." Acaba, ezoterizm inancına göre, atmosferin bir katmanında yer alan ve spritüalistlerce ölüm-ötesi âlem olarak ifade edilen, "spatyum" diye veya İslamiyette olduğu gibi "ahiret" olarak adlandırılan bir ruhlar âlemi var mı ? Kimbilir, CERN projesini sonuçlandırılıp, Tanrı'nın evrensel yasalarının enformasyonuna ulaşıldığında, belki öte-dünyanın bilgileri de keşfedilmiş olunabilir.

Özetle, infoteizmin aforizmal anlamı Tanrının enformasyonudur. Açık anlamı ise ,Yaradan'ın varlığı ve O'nun evrensel yasalarını taşıyan, kuantum enformasyon fenomeni üzerine kurgulanmış düşünce ve bir inanç sistemi olduğudur. Teozofi biliminin tutkulu bir düşünürü olarak; günümüzün bilimselliği içinde ortaya koymaya çalıştığım ve bu kitapta ele aldığım İnfoteizm düşünce veya inancının sentezi, geniş bir ön sunumdur. Bundan sonra; bu sentezi ayrıntılarıyla inceleyip irdelemek, eleştirmek ve daha ileri bir aşamaya getirmek görevi, konuya ilgi duyan tüm bilim adamlarına düşmektedir.

 

 Bu kitabı aşağıdaki bağlantılardan satın alabilirsiniz.

 

HABERLER

< >
 • Bacaklarda kas kaybı sinirlerle bağlantılı

  75 yaşına gelindiğinde bacakları kontrol eden sinirlerin ortalama yüzde 30'unun kaybedildiği tespit edildi. AA'nın haberine göre; Manchester Metropolitan Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı araştırma, 75 yaşına gelindiğinde bacakları kontrol eden sinirlerin ortalama yüzde 30'unun kaybedildiğini ortaya koydu.

   Habertürk: 12.03.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi

  Bilim insanları, empati kurmakta genlerin rolü olduğunu ortaya çıkardı. "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, kişilerin ne kadar empatik olduğunun genlerinden anlaşılıp anlaşılamayacağını inceledi.

   Habertürk: 12.03.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

 • Aspirin'in bir kanser türü tedavisine etkisi keşfedildi

  Genetik mühendislerince, "östrojen reseptör (ER) pozitif" isimli meme kanseri türünün tedavisinde sık kullanılan kemoterapi ilaçları ile aspirin ve türevindeki ilaçların birlikte kullanımı halinde "ilaca karşı direncin" kırıldığı keşfedildi.

   Habertürk: 12.03.2018 www.haberturk.com

  Devamını Oku

tüm haberler

 
hile instagram takipçi hilesi muzik dinleyelim instagram takipçi hilesi porno porno izleinstagram takipçi instagram takipçi hilesi